Llibres

GABRIEL

La Rossor de la Tenebra

(poemari). català. 87pàgines.
1919. edicions Viena.

Amb La rossor de la tenebra, poemari de luminiscències en l'obscur i fulguracions en el buit, monodia de vertígens, veus i visions, Gabriel submergeix l'univers sentitològic del jo en un espai de percussió amb la fenomenologia extàtica i insomne de la matèria. Lloc on empelta els fragments aurífics de l'imaginari mític i simbòlic que constitueixen l'herència de l'origen, la legitimació heroitzada.

Aquest esforç de desplaçament que vol somoure el temps cursor fent-lo extemporani, rau en l'assaig de fer equivalents món natural exogen i món antròpic endogen, tot expugnant els límits de la polis. La maniobra trasllada el centre a l'horitzò de la perifèria, fent excèntric el nucli causològic per decantar-lo a la vastedat sense escala, a la solitud de la intempèrie.

Tal vegada, la conseqüència és un artefacte que permet entendre el futur com a imprevisible predit, i el present com a porta de l'estrany

Dos poemes del llibre:
> Tenebrari
> Un Monstruós Espai de Penombra

<< Tornar enrere


GABRIEL

Ultra la forma autàrquica- L'art sense significat.

(assaig). català. 113 pàgines.
1919. edicions Viena.

Ultra la forma autàrquica- L'art sense significat agrupa una sellecció de textos amb què Gabriel acompanya el periple de construcció del corpus de la seva obra. L'esclat de l'obra en el real l'obliga a revisar tant la naturalesa del succés de generació i eclosió de l'artefacte artístic, com la naturalesa de la seva legitimitat sentitològica, com el destí del seu esdeveniment, com les relacions amb la seva pròpia consciència.

En aquests textos, Gabriel es posiciona davant de l'art, sense la voluntat de construir un sistema que faculti la predació de l'essència significacional de l'obra. Entén aquest supòsit com un esforç desviat que condueix a error, que redueix l'art a un sistema de llenguatge, d'expressió i procés del món, més que no pas entendre'l com un sistema de pensament, de comprensió del món.

Alguns fragments del llibre:
> Refundar la forma (PDF)
> L'art de l'atzar (PDF)
> El silenci de la forma (PDF)

<< Tornar enrere